thi-anh-cu-li-di

Thà anh cứ ly dị, chứ để tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.

Bài viết gần đây